SERVISIRAMO DIZNE ZA SVE TIPOVE DIZEL MOTORA - COMMON RAIL (BOSCH, DELPHI, DENSO, SIEMENS), INJEKTOR PUMPA – DIZNE, DVOSTEPENE DIZNE

          

 

  (+381) 062/5 777 09                         BULEVAR OSLOBOĐENJA 132/134   

 

Banjica-Beograd

 

Servisiramo dizne za sve tipove dizel motora - Common Rail (Bosch, Delphi, Denso, Siemens), injektor pumpa – dizne, dvostepene dizne

Remontovanje se sastoji od niza operacija kojima dovodimo dizne u stanje normalnog rada. Pod tim se podrazumeva da dizne pravilno ubacuju gorivo u cilindar (prave maglu) i drže pritisak goriva. Servisiranje obuhvata i popravku nosača dizni, zamenu svih delova koji su oštećeni i podešavanje dizni na kataloški (radni) pritisak. Kod nosača obrađujemo sve površine koje dihtuju, a za reglažu pritiska koristimo originalne pločice za podizanje pritiska.

   

 

Procedura remonta se sastoji od niza operacija:

-Dizne se skidanju sa motora vozila postavljaju na uređaj

-Provera električnih karakteristika dizni

-Dizne se testiraju na protok i kvalitet raspršivanja statičkim i dinamičkim testiranjem (simuliranjem rada motora, ubrzanje, usporenje, bogata i siromašna smeša)

-Ukoliko postoje odstupanja po protočnosti ili raspršivanju pristupa se čišćenju

-Ukoliko postoji potreba vrši se zamena uložaka, opruga, zaptivača ili drugih delova dizni

-Završno testiranje protoka i raspršivanja dizni

-Montaža na vozilo i probna vožnja